1. ,
        3

    1.1   .
    1.2   3 .

    2. 3 ,
        3

    :

    3 3 . 3 , 3 , 3 . , 3 . , (3) - 3 , 3 . ( 3 , ).
    , , , 3 , ( - ) 3 .
    , 3 , , 3 , ( , ..). , 3 3 , , 3 , "" 3 3 .
    "" . 3 , 3 .

3

1995-2010 (ezhov@3dstereo.ru)